دسته
میانبر
...باهم باشیم
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 358
تعداد نظرات : 94
PageRank
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

پاسداران معدودی که در خانه پاسداران باقی مانده بودند، کیسه های شنی را در بالای دیوارهای خانه قرار داده دو مسلسل کالیبر 50 را در دو طرف مستقر ساخته و مهماتی را که همان عصر توسط هلیکوپتر رسیده بود در آنجا متمرکز کرده و از شب تا به صبح با دیواری از آتش جلوی پیشروی دشمنان را سد نموده بودند، من بر بالای دیوار خانه ایستاده بودم و گلوله های خطاط{رسّام} را مشاهده می کردم که از هر دو طرف می بارید، و آن شب تار را چراغانی می داد.طنین مسلسل ها و غرش خمپاره ها قطع نمی شد، و انعکاس صدا بر صخره های دیوار مانند دو طرف شهر، موسیقی جنگ را به بهترین وجهی نمایش می داد.

نیروهای دشمن، مثل سیل پیش می آمدند، و چون عده زیادی از دزدان قلخانی و خوانرودی و مزدوران پالیزبان و سردار جاف در میان مهاجمین بودند، و بر حسب عادت خود می خواستند خانه های شهر را غارت کنند، لذا بین مهاجمین و صاحبان خانه ها درگیری بعمل می آمد، شیون زن ها و بچه ها به گوش می رسید، و قتل و غارت و آتش سوزی خانه ها انتشار می یافت و مشاهده می شد که موج آتش سوزی لحظه به لحظه نزدیک تر می شود، و از خط پی قراول جبهه دشمن خبر می داد. حدود ساعت 4 صبح، آنچنان قتل و غارت همه شهر را فرا گرفته بود، که گویی نیروهای وسیع دشمن در باطلاقی فرو رفته است و هیچ نیرویی قادر نیست که مهاجمین را از قتل و غارت خانه ها باز وارد و به سمت معرکه نبرد، یعنی خانه پاسداران معطوف کند لذا چند ماشین با بلندگو آوردند، و بلندگوها در وسط شهر بحرکت درآمدند و ندا در دادند:«هر کس وفاداری خود را به حزب دموکرات اعلام کند، در امن و امان است، ما فقط آمده ایم که پاسداران و دکترچمران را سر ببریم!» بلندگوها مهاجمین را از حمله به خانه ها بر حذر می داشتند ولی کسی توجه نمی کرد، و قتل و غارت و آتش سوزی خانه ها و فریاد مظلومین همچنان به گوش می رسید، و موج هجوم دشمن به آرامی پیش می آمد و خط محاصره خانه پاسداران را تنگ تر می کرد. شدت آتش از دو طرف اوج می گرفت، و شهر پاوه در سیلی از هزاران مهاجم مسلح موج می زد، اما پرچم مقاومت در وسط شهر، در محوطه کوچکی که به عظمت همه کردستان در اهتزاز بود.خطوط اولیه دشمن به نزدیکی های خانه نزدیک می شد، ولی شدت آتش پاسداران آنها را به عقب می راند، تا بالاخره سپیده صبح برآمد، و هیچ یک از دو نقطه مقاومت ما سقوط نکرد، و این شب هولناک به صبح پیروزی و امید متصل شد و هزاران دشمن مسلح، در آن شرایط سخت و نامتعادل نتوانستند مقاومت بی نظیر جوانان ما را درهم بشکنند، و در روشنی روز، برای دشمن خیلی سخت تر است که بتواند به دیوارهای پاسگاه یا خانه پاسداران نزدیک شود. بخصوص با برآمدن روز، دو هواپیمای فانتوم مواضع اسلحه سنگین دشمن را کوبیدند و از فشار هجوم آنها بر شهر کاستند.

شهیدمصطفی چمران


دسته ها : دفاع مقدس
جمعه 4 11 1387
X