دسته
میانبر
...باهم باشیم
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 269848
تعداد نوشته ها : 358
تعداد نظرات : 94
PageRank
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي
 زاینده رود اززاینده روددر طول تاریخ درکتب مختلف بانامهای متفاوتی ازجمله:زندرود،زرن رود، زرینه رود،زنده رود وزاینده رودیادشده است.بعضی نوشته
دسته ها : اصفهان شناسی
چهارشنبه 18 10 1387
 میزان بارندگی دراصفهان بارندگی عمــدتاً درزمستان است ودرپاییز وبهاربه نُدرت بارندگی می شود. اگردرموقع بهارابرهایی درآسمـان ظاهرشودبا بادهایی
دسته ها : اصفهان شناسی
چهارشنبه 18 10 1387
 ناهمواریها استان اصفهـــان که درمرکز فلات ایران واقع شده است به علّت گستردگی طول آن دارای بخشهای متعددجلگه ای وکوهستانــی می باشد.درمغرب وجن
دسته ها : اصفهان شناسی
سه شنبه 17 10 1387
اصفهان ازشهرهای بسیارقدیمی است وموجودیت تاریخــی آن به هزارة سـوم قبل از میلادهم می رسد.حسن موقعیت طبیعی وجغرافیایی آن درمرکز فــلات وسیع ایـران وخاک
دسته ها : اصفهان شناسی
سه شنبه 17 10 1387
X