دسته
میانبر
...باهم باشیم
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 297275
تعداد نوشته ها : 278
تعداد نظرات : 77
PageRank
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي
در قلمرو فعالیت فکری،به دلایلی که چندان بر اعتبار فضلای ایران یا غرب نخواهد افزود،تمامی ادبیات عهد صفویه از جمله شعر،تاریخ نگاری،و فراورده ی فلسفی غن
يکشنبه 9 1 1388
کوزه گری ایران تأثیر شدیدی بر کوزه گری هم در شرق و هم در غرب نهاده است و به طور کلی در تاریخ سفالگری،کوزه گری ایران در مرتبه ی دوم و تنها بعد از کوزه
يکشنبه 9 1 1388
 مسجدگز بنای عهدسلجوقی است که دردهکدةگزدر18کیلومتری شمال اصفهان واقـع شده است. قسمتی ازمنارةآن به مرورزمان خراب شده .کتیبه ای که سال ساختمان
دسته ها : اصفهان شناسی
پنج شنبه 3 11 1387
منارةچهل دختران یکی ازآثارجالب دورةسلجوقی دراصفهـــان است که باتزئینـات آجری وکتیبه های کوفی آراسته شده است.این مناره راابوالفتح نُهوجی درسال501 ه
دسته ها : اصفهان شناسی
پنج شنبه 3 11 1387
پل شهرستان پل شهرستان،قدیمی ترین پل زاینده روداست که به عقیدةبعضی ازمحققین،اساس امروز آن ساسانی است ولی ریشةهخامنشی داردوقسمتهای فوقانی آن الحاقات
دسته ها : اصفهان شناسی
پنج شنبه 3 11 1387
X