دسته
میانبر
...باهم باشیم
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 297211
تعداد نوشته ها : 278
تعداد نظرات : 77
PageRank
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي
«ازدواج یعنی با چشمان بسته، به‌امید گرفتن یک مارماهی، دست فروبردن در جوالی پر از مار.» آرتور شوپنهاور  «به مارماه
چهارشنبه 25 1 1389
طنز یکی از گونه‌های ادبی و هنری تفکر انتقادی است. طنز سرشتی انتقادی دارد و به گفته‌ی چرنیشفسکی : طنز، آخرین مرحله‌ی تکامل نقد است. طنز
دسته ها : ادبی‌و هنری
سه شنبه 31 6 1388
در قلمرو فعالیت فکری،به دلایلی که چندان بر اعتبار فضلای ایران یا غرب نخواهد افزود،تمامی ادبیات عهد صفویه از جمله شعر،تاریخ نگاری،و فراورده ی فلسفی غن
يکشنبه 9 1 1388
کوزه گری ایران تأثیر شدیدی بر کوزه گری هم در شرق و هم در غرب نهاده است و به طور کلی در تاریخ سفالگری،کوزه گری ایران در مرتبه ی دوم و تنها بعد از کوزه
يکشنبه 9 1 1388
داستان سیاوش از منظر عرفان قسمت اول داستان سیاوش در ظاهر هیچ نیست ال‍ّا جنگ میان زشت و زیبا، حسن و قبح، نیک و بد، خیر و شر، عقل و جهل که رستم،
يکشنبه 25 12 1387
X